Bezpečnost práce

Čím se zabývají kolegové v oblasti HSE?

Musíme zachovat přírodní zdroje a čelit ekologickým výzvám pro blaho budoucích generací ap ráce ve Faurecii musí být bezpečná.


Týmy bezpečnosti práce a ochrany zdraví definují a zavádějí normy na všech úrovních organizace a zajišťují, aby veškeré činnosti probíhaly zdravým, bezpečným a ekologicky odpovědným způsobem. V rámci společnosti budují povědomí, analyzují rizika a navrhují a zavádějí řešení napříč celou škálou činností, od zajištění bezpečných pracovních podmínek až po eliminaci odpadu.

HSE Manažer