Faurecia Clean Mobility Písek

Novinky

Vážení Faureciáni našeho závodu FCM Písek,

 

především doufám, že Vy a Vaši blízcí jste v této neobvyklé situaci způsobené pandemií Coronavirus v bezpečí.

Aktivita v našem závodě je stále nižší, v týdnu od 18 května do 22 května se naše výroba bude pohybovat kolem 40% původního objemu výroby. Informaci o tom jak Vám bude práce přidělena, dostanete telefonicky anebo osobně přímo od svého nadřízeného.

Zaměstnancům kterým nejsme schopni kvůli vzniklé situaci práci nadále plně nebo vůbec přidělovat, přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % jeho průměrného výdělku.

Závodní jídelna bude otevřena pro ranní i odpolední směnu.

V měsíci duben jsme vyplatili všem zaměstnancům, kteří byly zpátky v práci po částečné nezaměstnanosti nebo po OČR, slíbený bonus 2000 Kč. Ve mzdách za květen budeme pokračovat pro ostatní, kteří se vrátili prvýkrát až tento měsíc.

 

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je nadále naší prioritou číslo jedna.

Jak víte, zavedli jsme velmi přísné postupy, abychom chránili naše zaměstnance na pracovišti a byli „spolu v bezpečí“. Pracovali jsme na tom, abychom měli při práci na pracovišti dobrou zásobu veškerého nezbytného osobního ochranného vybavení. Tento týden jsme taky začali s reorganizaci šaten aby jsme dosáhli co nejlepšího možného dodržovaní rozestupů.

Kromě toho jsme potěšeni, že můžeme nabídnout 5 roušek pro vaše osobní použití a pro vaše rodiny. Obdržíte je v najbližších dnech prostředníctvím svého nadřízeného.

Je naší sociální odpovědností aby jsme podpořili Vaší bezpečnost i mimo pracoviště.

Důrazně doporučujeme, abyste i nadále respektovali bariérová gesta, která se ukázala jako účinná při prevenci šíření viru Covid-19, konkrétně se jedná o nošení roušek, odkašlání do lokte, používání jednorázových kapesníků, udržování sociální vzdálenosti na veřejných místech a časté mytí rukou.

Pokud všichni společně respektujeme tyto osvědčené postupy, chráníme sebe, své rodiny a naše komunity.

Opatrujte se!

 

Jefferson  GOMES

Ředitel závodu

 

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE MŮŽETE ZEPTAT:

 

 

1)V první řade svého nadřízeného
 
2)Nebo poslat email na: ivana.burkonova@faurecia.com
 
3)Zavolat na bezplatnou linku: 800 100 087 v čase od  9,00 do 16,00.

 

Key figures

Image

500
zaměstnanců

Image

špičková technologie ohýbání a svařování

Image

Dodáváme pro Volvo, VW, Fiat a další značky

Image

2006
V Písku jsme už více než 12 let

Základní informace

Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o. je součástí obchodní skupiny Clean Mobility a zaměřuje se na výrobu výfukových systémů (svodová potrubí, katalyzátory, filtry pevných částic) pro zákazníky jako jsou Volvo, Peugeot, Citroen, Opel, VW/Škoda, Ford a další.

 

Výroba byla zahájena v prosinci 2006 a v současné době závod zaměstnává na 650 zaměstnanců. Pro naši výrobu používáme zejména technologie ohýbání trubek, zkružování plechů a svařování.