Finance

Co dělá člověk pracující v controlingu?

Zaměstnanci v oddělení controlingu pravidelně sledují vývoj kupních cen ve spolupráci s nákupním oddělením. Sledování fakturovaných cen ze strany dodavatelů a zjišťování nesrovnalostí ve spolupráci s finančními centry sdílených služeb a následné podnikání příslušných kroků vůči dodavatelům je činnost, která je v tomto oddělení na denním pořádku.

Úlohou finančního controlera je zaručit řízení cen, kontrolovat nesrovnalostí a zamezení jejich vzniku tak, aby byl finanční výkon závodu v pořádku. Finanční tok je pro funkci závodu zásadní, stejně tak i role controlingu. Je klíčová a má své slovo při strategických rozhodnutích.

 

Jiří Kovala, Regional Controller