Štíhlá výroba

Oddělení štíhlé výroby ve Faurecii

Zaměstnanci oddělení FES se zabývají implementací a rozvojem systému štíhlé výroby v závodu – lean výroby, průběžným zlepšováním procesu optimalizace a pracovní produktivity, rozvojem systému Kanban a koordinací procesu celého dodavatelského řetězce v rámci závodu.

Posláním specialisty štíhlé výroby je hledat  úspory v našich každodenních výrobních procesech, nacházet řešení, dokázat implementovat změny a vidět vše ze širší perspektivy.

 

Manažer oddělení štíhlé výroby

NGUYEN Viet - štíhlá výroba