Test

Job families

Flèche

ČÍM SE V NAŠÍ FIRMĚ ZABÝVAJÍ ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍ V ODDĚLENÍ LOGISTIKY?

Ve Faurecii představuje řízení dodavatelského řetezce základní výzvu. Výrobní závody Faurecia jsou zaměřeny na optimalizaci výroby, správu zásob, logistiky a dodávek.

V každém kroku členové týmu logistiky zajišťují, aby vše bylo VČAS. 

Aby materiál pro výrobu byl dodán včas, plynul výrobou tak, aby dorazil ve správný čas na správné místo a aby hotové výrobky byly odesílány a dostaly se na montážní linky zákazníků ve správném načasování.

VÝROBNÍ ODDĚLENÍ VE FAURECII

Faurecia je firma, která se převážně zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl, tudíž právě výroba je srdcem celé firmy. Ve výrobě zaměstnáváme od operátorů výroby, přes GAP leadery, starající se o chod jednotlivé výrobní linky, přes seřizovače, údržbáře až po vedoucí výrobních úseků, tzv. UAP manažery, kteří vedou i více než 100 podřízených. Stejně jako na ostatních odděleních, i ve výrobě je obrovská možnost kariérního rozvoje pro všechny zaměstnance. Více než 30 % manažerů vyrostlo interně v rámci společnosti. 

ČÍM SE V NAŠÍ FIRMĚ ZABÝVAJÍ ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍ V ODDĚLENÍ KVALITY?

Dáváme přednost  hledání řešení před pouhým upozorňováním na problém. Každý zaměstnanec Faurecia si stojí za kvalitou produktů a je na ni hrdý. Pro nás je kvalita více než slovo či koncepce. Je zosobněním všeho, co děláme v reakci na ohlasy zákazníků.

 

Cílem  týmů Faurecia je zlepšovat kvalitu našich produktů a současně zajistit soulad s obchodními cíly.  Práce v oddělení kvality – to je plánování, organizace a kontrola kvality v závodě, zajištění výroby zboží v kvalitě požadované zákazníkem v rámci rozpočtu a udržení marže a produktivity. Zároveň je to práce, která jde příkladem a prokazuje klíčové hodnoty společnosti Faurecia.

 

 

ČÍM SE ZABÝVAJÍ KOLEGOVÉ V OBLASTI HSE?

Musíme zachovat přírodní zdroje a čelit ekologickým výzvám pro blaho budoucích generací ap ráce ve Faurecii musí být bezpečná.


Týmy bezpečnosti práce a ochrany zdraví definují a zavádějí normy na všech úrovních organizace a zajišťují, aby veškeré činnosti probíhaly zdravým, bezpečným a ekologicky odpovědným způsobem. V rámci společnosti budují povědomí, analyzují rizika a navrhují a zavádějí řešení napříč celou škálou činností, od zajištění bezpečných pracovních podmínek až po eliminaci odpadu.

ODDĚLENÍ ŠTÍHLÉ VÝROBY VE FAURECII

Zaměstnanci oddělení FES se zabývají implementací a rozvojem systému štíhlé výroby v závodu – lean výroby, průběžným zlepšováním procesu optimalizace a pracovní produktivity, rozvojem systému Kanban a koordinací procesu celého dodavatelského řetězce v rámci závodu.

Posláním specialisty štíhlé výroby je hledat  úspory v našich každodenních výrobních procesech, nacházet řešení, dokázat implementovat změny a vidět vše ze širší perspektivy.

LIDÉ PRACUJÍCÍ V HR VE FAURECII

Automobilový průmysl je neskutečně dynamický s ohledem na pracovní sílu a od našeho týmu lidských zdrojů se vyžaduje neustálé napojení na nejnovější megatrendy v oblasti péče o zaměstnance, vzdělávání, náboru a vedení personální strategie.  Týmy poskytují podporu dle aktuálních potřeb interních zákazníků- hiring managerů tak,  aby pomohly společnosti růst, vyrábět a najít  na trhu ty největší talenty. 

 Lidské zdroje - HR jsou opěrným bodem fungování výrobního závodu a hrají zásadní roli v naší firemní kultuře. Umět naslouchat, rozhodnout se, udělat, pomoci – to je denním chlebem personalisty.

CO DĚLÁ ČLOVĚK PRACUJÍCÍ V CONTROLINGU?

Zaměstnanci v oddělení controlingu pravidelně sledují vývoj kupních cen ve spolupráci s nákupním oddělením. Sledování fakturovaných cen ze strany dodavatelů a zjišťování nesrovnalostí ve spolupráci s finančními centry sdílených služeb a následné podnikání příslušných kroků vůči dodavatelům je činnost, která je v tomto oddělení na denním pořádku.

Úlohou finančního controlera je zaručit řízení cen, kontrolovat nesrovnalostí a zamezení jejich vzniku tak, aby byl finanční výkon závodu v pořádku. Finanční tok je pro funkci závodu zásadní, stejně tak i role controlingu. Je klíčová a má své slovo při strategických rozhodnutích.

JAK VYPADÁ PRÁCE PROCESNÍHO INŽENÝRA?

Práce procesních inženýrů je pro chod firmy naprosto zásadní. Procesní inženýr připravuje finální linky včetně technické specifikace technologií. Před samotným zahájením výroby procesní inženýři plánují nové projekty s ohledem na náklady technického a technologického zařízení a realizují testování a případné změny. Nedílnou součástí práce procesních inženýrů je také zajišťování a zlepšování ergonomie pracovišť pro celý výrobní cyklus, tak aby byla činnost výrobních operátorů co možná nejsnazší a nejméně namáhává.

 

 

 

JAK FUNGUJÍ AJŤÁCI VE FAURECII?

IT ve společnosti Faurecia je klíčovým hráčem při naší strategické transformaci. Hraje rovněž zásadní roli při zajištění služeb a podpory našim závodům tak, aby mohly uspět a používat systémy, které jejich práci usnadní a zpřehlední. Staví technologické a komunikační mosty.

Vývoj mobilních aplikací, sdružování a práce s  „big daty“ , zapojení do prediktivní analýzy, využití služeb cloudu – to znamená  nepostradatelnou roli  v digitálně rozvinuté společnosti. Bez IT není možná ani průběžná optimalizace a cyber zabezpečení všech našich procesů.