UDRŽITELNOST

Udržitelnost

Jako aktivně působící společnost máme povinnost pomáhat společenstvím a komunitám okolo nás a podporovat je. Jelikož sdílíme svých 6 přesvědčení v celém vlastním ekosystému, pomáhá naše společné úsilí řešit globální oteplování a čelit výzvám budoucích generací. Naše přesvědčení a hodnoty jsou vyjádřením závazku společnosti FORVIA Faurecia k trvalé udržitelnosti.
Flèche

Změny klimatu ovlivňují každého jednotlivého člověka a každou komunitu na naší planetě a my všichni se musíme podílet na omezení jejich dalšího vývoje. 

Do roku 2030 chceme být uhlíkově neutrální 

Na základě nejpřísnějších a nejpřesvědčivějších vědeckých faktů jsme vytvořili plán CO2 neutrality, který byl schválen iniciativou Science Based Targets (SBTi) a odpovídá snížení nezbytnému k udržení globálního oteplování na hodnotě 1,5°C, což je cíl Pařížské dohody, současně jde o nejambicióznější pevně daný limit dostupný v rámci procesu SBTi.

Náš plán bude zaváděn postupně.

  • Do roku 2025: Společnost FORVIA Faurecia bude neutrální z hlediska interních emisí CO2 - oblast 1 a 2 Emise skleníkových plynů z průmyslových zařízení FORVIA Faurecia: spalování zemního plynu, nákup alelektřiny a tepla. Skupina sníží svou spotřebu enerie nejméně o 15%.
  • Do roku 2030: Společnost FORVIA Faurecia se přiblíží k CO2 neutralitě (-50%) svých řízených emisí - oblast 3, s výjimkou využívání. To zahrnuje činnosti v celém spektru výrobního řetězce: Nákupy, pronájem, přeprava, cestování, používání výrobků, odpady a recyklace.
  • A do roku 2050: Společnost FORVIA Faurecia chce být CO2 neutrální z hlediska svých celkových emisí - oblast 3, včetně emisí CO2 z automobilů, pro které skupina dodává své výrobky a které nemá plně pod kontrolou.

Abychom dosáhli svých cílů, spolupracujeme s odborníky a ve svých výrobních závodech investujeme do projektů energetické účinnosti.

Společnost Schneider Electric jako preferovaný partner pro náš cíl CO2 neutrality.

Pro snížení emisí v oblastech 1 a 2 uzavřela společnost FORVIA Faurecia partnerství se společností Schneider Electric s cílem vypracovat akční plán pro 300 provozoven, optimalizovat zásobování energií a využívat méně energie a jiné druhy energie, což bude zahrnovat instalaci fotovoltaických panelů a větrných turbín přímo v provozovnách i mimo ně. 

Ve společnosti FORVIA Faurecia přijímáme odpovědnost.

Náš cíl dosáhnout CO2 neutrality je ambiciózní, sloučitelný s cílem +1,5°C dle Pařížské dohody, ale zároveň realistický. Dosáhneme toho společně se svými zákazníky, dodavateli, partnery a všemi zaměstnanci. 

Cíle společnosti FORVIA Faurecia v oblasti snižování emisí schválené iniciativou Science Based Targets (SBTi)

Cíle společnosti v oblasti snižování emisí byly schváleny iniciativou Science Based Targets (SBTi) pro její provozy (oblast 1 a 2) a odpovídají snížení potřebnému k udržení oteplování na hodnotě 1,5°C, což je nejambicióznější cíl Pařížské dohody a nejambicióznější pevně daný limit dostupný v rámci procesu SBTi. SBTi uvádí, že "společnost FORVIA Faurecia se zavazuje do roku 2025 snížit celkové emise skleníkových plynů v oblastech 1 a 2 o 80% oproti výchozímu roku 2019. FORVIA Faurecia se také zavazuje snížit do roku 2030 celkové emise skleníkových plynů v oblasti 3 o 46% oproti výchozímu roku 2019." Nad rámec tohoto závazku je cílem společnosti dosáhnout do roku 2050 100% snížení emisí. 

udržitelnost
play