diversita

ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNAVATEL

Flèche

DIVERZITA A INKLUZE 

Věříme, že v diverzitě je síla. Diverzita je již nyní součástí naší kultury a identity. Naši zaměstnanci představují celkem 103 národností a původů, které jsou klíčem k našemu úspěchu. Chceme vytvořit inkluzivní kulturu, kde jsou všechny formy diverzity vnímány jako skutečný přínos pro společnost a na podporu tohoto přesvědčení jsme přijali akční plány genderové diverzity a inkluze. 

GLOBÁLNÍ ZÁSADY PRO POSÍLENÍ POSTAVENÍ ŽEN 

Společnost FORVIA Faurecia podepsala globální zásady emancipace orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen a zavazuje se podporovat rovnost žen a mužů a posilovat postavení žen na pracovišti.

UČÍCÍ SE SPOLEČNOST 

V dnešní době změn jsou znalosti a agilita důležitější než kdy jindy. Jelikož se společnost FORVIA Faurecia spoléhá na kolektivní inteligenci a zvídavost zaměstnanců ve všech funkcích a na všech svých úrovních, dokázala z těchto zásadních změn, od elektrifikace pohonných jednotek po digitalizaci pracovišť, vytěžit maximum, a to díky transformaci své vize a strategie, obchodních modelů a každodenních provozních činností. Strategie transformace společnosti FORVIA Faurecia je z velké části založena na učení. 

Partnerství univerzity FORVIA Faurecia s akademickou obcí umožňuje všem zaměstnancům společnosti přístup k nejnovějším poznatkům. Všichni, a to nejen zaměstnanci společnosti FORVIA Faurecia, se potýkají s přetlakem informací a obsahu. Naší úlohou v oblasti vzdělávání je shromažďovat znalosti těch největších odborníků a sdílet je se zaměstnanci. Během tohoto procesu se opíráme o interní a externí odborné znalosti.