udržitelnost

NADACE FORVIA

Flèche

V rámci společenské odpovědnosti společnosti FORVIA Faurecia jsme v roce 2020 založili Nadaci FORVIA, která podporuje inovativní a perspektivní iniciativy zaměřené na 3 témata: Vzdělávání, mobilita a životní prostředí. 

Nadace FORVIA si klade za cíl podporovat budování spravedlivější, mobilnější a ekologičtější společnosti a zajistit tak zachování planety pro budoucí generace. Zaměstnanci společnosti FORVIA Faurecia jsou každoročně vyzývání, aby předkládali projekty se sociálním dopadem, na které potřebují přidělit určitý čas nebo finanční prostředky. Projekty mohou řídit naši zaměstnanci sami nebo ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

V roce 2020, kdy svět čelil velké zdravotnické krizi, nadace rovněž vystupovala aktivně a poskytla finanční dary na podporu výzkumných projektů, místních profesionálů v sociální oblasti a charitativních organizací pracujících s nejzranitelnějšími skupinami obyvatel.